A1 GP World Cup

Başlatan kayacan, 28 Mart 2009, 20:53:37

« önceki - sonraki »

kayacan

AlıntıFormula'dan sonra en çok ilgi gören otomobil yarışı A1 GP World Cup of Motorsport 2009 veya 2010'da Türkiye'de yapılacak. İki aday kent var: İzmir ve Antalya...
Dün­ya­nın en bü­yük spor or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan For­mu­la 1'i İs­tan­bul'a kap­tı­ran İz­mir için ye­ni şans doğ­du. For­mu­la'dan son­ra en çok il­gi gö­ren oto­mo­bil ya­rı­şı A1 GP World Cup of Mo­tors­port'un 2009 ve­ya 2010'da Tür­ki­ye'de ya­pıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Dü­zen­len­me­si plan­la­nan yer ola­rak İz­mir ve An­tal­ya öne çık­tı. A1 Te­am Tür­ki­ye Baş­ka­nı Mert Güç­lü­er, 60 mil­yon do­lar­lık büt­çe­ye sa­hip A1 GP World Cup of Mo­tors­port'tan bir he­ye­tin önü­müz­de­ki gün­ler­de Tür­ki­ye'ye ge­le­ce­ği­ni, İz­mir ve An­tal­ya'da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­ca­ğı­nı söy­le­di.
Gön­lü­nün İz­mir'den ya­na ol­du­ğu­nu be­lir­ten Güç­lü­er, "Baş­ta Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ol­mak üze­re İz­mir Ti­ca­ret Oda­sı ve Ege Böl­ge­si Sa­na­yi Oda­sı baş­kan­la­rı da bu­na sı­cak ba­kı­yor Önü­müz­de­ki bir yıl­dan faz­la za­man var. Bu sü­re­yi iyi kul­la­na­rak İz­mir için olum­lu so­nuç al­mak is­ti­yo­ruz. Böy­le bir or­ga­ni­zas­yo­nun İz­mir için ta­lih ku­şu ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz" de­di. Güç­lü­er, bu ya­rı­şın, ya­pıl­dı­ğı ken­te (ge­len ko­nuk­lar ve spon­sor ge­lir­le­ri ha­riç) 3540 mil­yon do­lar ka­zan­dır­dı­ğı­nı da vur­gu­la­dı, "120 mil­yon ki­şi de TV'den iz­li­yor" dedi.
İz­mir Oto­mo­bil Spor­la­rı Ku­lü­bü Baş­ka­nı Erol Hü­la­gü de Tür­ki­ye'de mo­tor spor­la­rı­nın mer­ke­zi­nin İz­mir ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Kent­te yı­lın 32 haf­ta­sı 60'ın üze­rin­de or­ga­ni­zas­yon dü­zen­len­di­ği­ni ifa­de eden Hü­la­gü, "Tür­ki­ye'de böy­le bi­re et­kin­lik ya­pı­la­cak­sa, gö­rev­li­sin­den se­yir­ci­si­ne ha­zır olan tek şe­hir İz­mir'dir" de­di.

Neden Antalya yada İzmir? Buralar zaten devlet desteğini yeterince almış iller. Neden Samsun olmasın.2010 olmazsa sonraki yıllardaki Samsunda olabilir. Seçimi kazanacak Büyükşehir Belediye başkanından isteğim böyle yarışların Samsundada yapılmasını sağlayacak ve başka otomobil sporlarınında yapılabileceği pistin samsunada yapılmasını istiyorum....

Akyol

kayacan bunları biz söyler biz dinleriz işlerine gelmeyen şeyleri dinlemez vekillerimiz  >:( otel yok tesis yok yok oğlu yok bu kafa varken SAMSUN da böyle organizasyonlar beklemek yanlış olur  :-[

kayacan

Otomobil sporlarının Samsunda yapılabileceği bir alan yok. 350 beygir 5.30 BMW var.Deneyebileceğim bir pist yok. İşin yoksa 90'la git....

Akyol

limanın kavşaktan veterinere kadar dene işte  :P şaka şaka aman Allah korusun sakın deneme kaza bela olmasın  ;) işin şakası bi tarafa pist yapılacak alanlar var bafra'ya doğru bir alanda yapılabilir ama yapacak adam nerde?

ramcQ_55

Alıntı yapılan: 35ama55 - 28 Mart 2009, 21:48:50
neden antalya ve izmir mi ? bazen kendımızı çok kaptırıyoruz boyle hadiselere , bende isterim hersey Samsunda olsun ama Samsunda motor sporlarını izleyecek kac kısı var , bunlar pahalı hatta su an global dunyada lükse kaçan sporlar .. Samsunda bunun kültürü yok bir kere , altyapısının hazırlanması zor olur ..

İzmir , f1 için çok kovaladı ama olmadı , Antalyanın ıse yıllardır ralli tecrübesi var , adaylar tecrübeli .. Samsunda boyle bıseyın olmasını ıstemek cok ütopik ..bide otel sıkınısı var adamlar nerde kalacak gidipde 4 yıldızlı otelde kalcak hali yok dünya şampiyonluğuna oynayanların

kayacan

  Hayat felsefem çocukluktan beri güce başkaldırı şeklindeydi. Hayatta İmkansız olanaksız diye birşey olmadığını gördüm. İlkokul 5. sınıfta öğretmenim annemi okula çağırdı sınıfın içinde bu çocuk okumaz bu seneden sonra okuldan alıp başka işlere yönlendirin tembel bütün dersleri 1 dedi. O andan itibaren güce başkaldırdım imkansız tanımadım. Hedef zihinde gerçekleştirilir ve adım adım gidilir. O sene o tembel denilen çocuk Samsunda okullar arası yapılan sınavda birinci oldu bizim okuldan dereceye giren tek kişide ben oldum. Üniversite için dersaneye giderken deneme sınavlarından 0 aldım çünki 5 net yapamıyordum.Bizim başka bir hoca devreye girdi.Sınıfın ortasında boşa gelip gidiyorsun buraya bir yer kazanamazsın dedi.İmkansız diye birşey yoktur prensibi çalıştı. Üniversiteye dereceyle girip dereceyle bitirdim.Öyleki 12 yıllık eğitimim süresince hep derecedeydim.Kazanamazsın diyen hocamı hep hatırlarım.
   Benim düşüncem İzmir yada Antalya şu anda revaçta ve gelişmiş olabilir.Ancak bir trend meselesidir bu.Bakın Bafra açıklarında petrol bulunduğu ve yakında çıkarılacağı söyleniyor.Samsunun trendide bu olabilir.Samsun Antalyayıda İzmiride katlayabilir. Ben Samsunun bu gününü değilde geleceğini düşündüm hep. Önce düşünmek zihinde oluşturmak gerekir. Bu topraklar beni yetişdirdiyse,ekmek verdiyse son nefesime kadar bu şehrin gelişmesi için elimden ne gelirse yapmaya çalışacağım.Bu elimden gelen basit fikir üretmek de olabilir yada başka herhangibir faydamızda olabilir. İnsanın kendi çocuğu kendisine nasıl güzel ve zeki gelir.Benim içinde Samsun öyle. Biz fikir üreteceğiz Samsun gelişecek buna tüm kalbimle inanıyorum....

AntZ

29 Mart 2009, 21:08:47 #6 Son düzenlenme: 30 Mart 2009, 06:18:17 Ant55
Alıntı yapılan: ramcQ_55 - 28 Mart 2009, 23:22:34
bide otel sıkınısı var adamlar nerde kalacak gidipde 4 yıldızlı otelde kalcak hali yok dünya şampiyonluğuna oynayanların


İşin özü bu. Sadece bu değil diğer organizasyonlar için de aynı şey geçerli.

AlıntıDünya Kenti Antalya dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
A1 GP Motor Sporları Dünya Kupası'nın Antalya'da yapılması öngörülüyor. Organizasyonun onaylanması ile Ekim ayında gerçekleştirilmesi düşünülen A1 GP Motor Sporları Dünya Kupası'nın kent ekonomisine 35 milyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.


http://www.antalya.bel.tr/tr/bel_guncel/haber_detay.cfm?sayfa=7217

Kayacan kardeşim uzun zamandır yazdıklarını okuyor ve ortaya attığın fikirleri taktir ediyorum. İstersek başarırız, imkazsız birşey yoktur fikirlerine katılıyorum.

Samsun un bu gibi konularda önüne çıkan en büyük engel konaklama ama ondan da önemlisi beceriksiz yöneticiler. Evet Samsun isteyince bir motor sporları ya da başka bir spor dalında organizasyonu almalı ve yapmalıdır.  Antalya Büyükşehir Belediyesi sitesinde belirtildiği gibi 35 milyon dolarlık kent ekonomisine katkısı varsa istendiği taktirde Kış oyunlarında Erzurum a yapılan yatırımlarda olduğu gibi (25 milyon TL) bu sorun da çözülebilir. Ama Organizasyonun Ekim ayında yapılacağını, bu yönde atılmış hiç bir adımın olmadığını düşünürsek şu andan itibaren bu konuda canla başla çalışan yöneticilerimiz bile olsa çok zor.

A1 GP Motor Sporları Dünya Kupası olmaz ilerde başka bir organizasyon olur, bu konuda kendimizi şehir olarak hazırlamalıyız. Konuyu gündeme getirmen gerçekten güzel ve anlamlı. Bu organizasyonlar gerçekleşmese bile bu konular gündemde tutulmalı.

Senin gibi düşünen belediye başkanları istiyorum bu şehre :) 1 oy un benden garanti :)