Fuar ve Kongre Merkezi

Başlatan ibo055, 22 Haziran 2011, 18:05:43

« önceki - sonraki »

ibo055

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Samsun Fuar ve Kongre Merkezi OKA tarafından 7 milyon lira hibe kaynak ile desteklenecek. Toplam bütçesi 12 milyon lira olan projenin geri kalan 5 milyon lirası ortakların hissesi oranında eş finansman olarak karşılanacak" dedi.

Samsun TSO'nun haziran ayı meclis toplantısında aralarında İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ve İTO meclis üyeleri ile Samsun TSO Meclis üyelerine Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gelinen son nokta hakkında bilgi veren TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Samsun, Kuzey Anadolu'nun en büyük ili, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kenti, ticaret limanlarından birisidir. Samsun'da ekonomik, tarımsal, endüstriyel, sosyal ve kültürel yönden gelişimi sağlamak, iç turizmi canlandırmak amacıyla tamamen mahalli imkanlarla Samsun Fuarı ilk kez 19 Mayıs Karadeniz Fuarı adı ile 1 Temmuz 1963 tarihinde açıldı. Samsun Fuarı, daha sonra 1964 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye'nin ilk milli fuarı olarak kabul edildi. Her yıl temmuz ayı boyunca devam eden fuara katılımcılar ve bölge illerden gelen ziyaretçi sayesinde kentte ağırlıklı hizmet kollarında olmak üzere tüm iş sahalarında önemli hareketliliğin doğmasına, ticari açıdan durgun olan yaz aylarının yılın en verimli ve hareketli devresi haline gelmesine, bölgenin turistik yönünün öne çıkmasına ve sosyal yapının olumlu bir şekilde gelişmesine etken olmuştur. Aynı zamanda bu fuar bölgede çok sayıda markanın ulusal ve uluslararası alanda kendilerine yer bulmasına, marka olmasına yardımcı olmuştur. 1963 yılında 40 bin metrekarelik alan üzerine kurulan fuar, hızla gelişerek 1965 yılında 100 bin, 1966 yılında 120 bin ve 1980 yılında 150 bin metrekarelik bir alana ulaşmıştır. Samsun Fuarı'nın yaklaşık 150 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösterdiği dönemlerde yaz aylarında iş hacmi hizmet sektöründe yüzde 300, diğer sektörlerde ise yüzde 100 oranında artış olduğu gözlenmiştir. Samsun Fuarı 1980'li yıllardaki ortalama ziyaretçi sayısı 1 milyon civarında olup, anket verilerine göre ziyaretçilerin 1/3'ü çevre illerden ve ilçelerden geldiği belirlendi. Bu durum bölgenin turizm gelirini de önemli bir ölçüde artırdığını açıkça göstermektedir. İlk bakışta İzmir Fuarı'na alternatif popüler bir sanayi fuarı olan Samsun Fuarı 1980'li yıllardan itibaren fuarcılık sektöründeki gelişmelere ayak uyduramamış, zaman içinde eski önemini yitirmiş ve 1990'lı yılların başında da maalesef kapanmıştır" diye konuştu.

Samsun Fuarı'nın kapanmasının ardından bölgede bu yönde önemli bir boşluk olduğunu ifade eden Salih Zeki Murzioğlu, "Samsun TSO bu boşluğu doldurmak, ilin ve bölgenin ulusal ve uluslararası ticari faaliyetlerini çeşitlendirmek ve artırmak, ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişliği hızlandırmak ve katkı sağlamak amacıyla gelişen koşullara uygun uluslararası bir fuar ve kongre merkezi projesi fikrini Samsun kamuoyunun gündemine sunmuştur. Odamız tarafından ilk kez dile getirilen fuar ve kongre merkezi projesi, kamuoyunda hem kamu hem de özel sektörden büyük destek bulmuştur. Bütün iyi niyete ve gayrete rağmen finansman ve yer temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle uzun süre bu proje maalesef hayat bulamadı. Samsun TSO yönetimi 2009 yılında göreve geldiğinde Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Projesi'ni bölge ekonomisi için vazgeçilmez bir unsur olarak görmüş, gündeminde en üst sıraya almıştır. Oda projesinin olmazsa olmaz taraftarı olan Samsun Valiliği, İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, OMÜ ve Samsun Ticaret Borsası'nı bir araya getirmiş ve koordinasyon sağlamıştır. İlk çalışma olan yer tespiti için Milli Emlak Müdürlüğü'nün Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli Tekeköy ilçesinde bulunan 400 bin metrekare eski kavaklık alanının 50 bin metrekaresi Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar ve Kongre Merkezi'ne tahsis edilmiştir. Bu alan üzerine fuar ve kongre merkezinin daha etkin ve artan ihtiyaca cevap verebilecek bir yapı düşünülmüş ve 1 yıl gibi kısa sürede etaplar halinde inşa edilebilecek modüler bir yapı oluşturularak Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin mimari ve uygulama projesi tamamlanmıştır. Hem yer tespitinin yapılması hem de projenin hazırlanması neticesinde 15 Mart 2010 tarihinde yapılan ön protokol ve ardından 15 Mayıs 2010 tarihinde yapılan ek protokol ile projedeki ortaklık yapısı, ortakların görev ve sorumlulukları tespit edilerek projenin en önemli ayağı olan finansal kaynak araştırması çalışmalarına hız vermiştir. Bu çerçevede bölgenin kalkınması için önemli çalışmalar yapan projelere büyük mali destek aktaran OKA ile yapılan görüşmeler sonrasında Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan güdümlü proje teklif sunma kararı alındı. 14 Nisan 2011 tarihinde değerlendirilmek üzere OKA ve DPT'ye sunulan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi, Samsun özelinde çok daha geniş bir alana hizmet edecek bir proje olduğundan ve yapısı, niteliği Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi'nde ifade edildiği şeklinde hazırlandığından oldukça olumlu karşılanmıştır" şeklinde konuştu.
Murzioğlu, projenin bedelini ise şu ifadelerle açıkladı: "OKA'nın 26 Haziran 2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında nihai kabul gören proje, 7 milyon lira hibe kaynak ile desteklenecektir. Toplam bütçesi 12 milyon lira olan projenin geri kalan 5 milyon lirası ortakların hissesi oranında eş finansman olarak karşılanacaktır. 2 yıl içerisinde tamamlanacak olan proje kapsamında içerisinde hem fuar hem de kongrelerin yapılacağı toplam 8 bin metrekare 2 fuar salonu ve çeşitli hizmetlerin verileceği bölümler ile otoparklar bulunacak. Fuar inşaatı tamamlandığında konsorsiyumun uygun göreceği bir ulusal ve uluslararası fuar organizasyon firmasına işletmek üzere kiralanması öngörülmekte. Fuarın işletilmesi konusunda İstanbul'un önemli fuar organizasyonu firmalarının da ilgisini beklemekteyiz."


ibo055

eski fuarın tadını verecegini sanmıyorum   :(