Samsunspor Yardım Kampanyası - samsunspor.biz Hesap Numarası

Başlatan mehmet yılmaz, 28 Şubat 2008, 20:08:08

« önceki - sonraki »

celebi

Alıntı yapılan: harbisamsunsporlu5517 - 10 Mart 2008, 22:14:29
arkadaslar bızım dısımızda ve sız gurbettekıler harıc sıtede baska kimse oralı dahı olmamış nedersenız deyın burdada çift takımlılar var bunu bu kampanyada açıkca gormuş olduk


maalesef öyle kardeşim.

Kadir ÇELEBİ

Samsunspor'a bağış ve yardım yapmak


       Bu yazımı bu sütunda daha önce yazmıştım. Ancak, Samsunsporumuzun içinde bulunduğu ekonomik beklenti nedeniyle yazımı tekrar yazıyorum. Samsunsporumuza bağış adı altında yardım etmek isteyen vergi mükelleflerimiz yasal olan bu düzenlemeden faydalanma yoluna gidebilirler. Vergi mükellefi olmayan kişiler ise Samsunspor Kulübü'ne direkt istedikleri miktarda bağış veya ayni yardım yapabilirler.
     
        Geçen hafta Samsunspor Yönetim Kurulu yardım kampanyası başlattı. Bağış kampanyalarının başarılı olabilmesi için şehrin dinamiklerinin bütün kesimlerine yayılması esastır. Ancak, başarı bu şekilde yakalanabilir.

      1580 Sayılı Belediyeler Yasası incelendiğinde Samsunspor'a yasal yönden aktarılacak bir çok kaynak bulunmaktadır. Bu manada Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir miktar geçmişte kaynak aktardığını biliyoruz. Bu konuda alt belediyeler Samsunspor'a şimdiye kadar  kaynak temininde bir çalışma içinde bulunmuşlar mıdır sorusunu sormak durumundayız. Her kesimden yardım istendiği bu oluşumda belediyeler üzerine düşen görevi yapacaklar mıdır? İstendiği takdirde belediyeler yeterli kaynağı bulacaklardır. Konumuna uyan ita amiri oluşumları Samsunspor yardım makbuzu karşılığı yeterli kaynağı bulup Samsunspor'a aktarmaları çok zor değildir. Bunun örneklerini diğer şehirlerde görmekteyiz. Kum çakıl işletmeleri geliri vardı, bu konu ne durumda, liman sahaları ile serbest bölge giriş çıkışlarından ve diğer yörelerden elde edilecek kaynaklar vardır. Umarım bu konuda ilgili kesimler konuyu ciddi manada algılayarak ellerinden gelen katkıları sağlarlar.

       Siyasilere de bu konuda işler düşmektedir. Bu konuda çalışma yapmaları gerekmektedir. Şimdiye kadar bu konuda somut gelir getirici bir çalışma gözükmemiştir. Çünkü bu şehir bizim ve onun reklam aracı Samsunspor'dur.       
     
       Vergi mevzuatımız içinde yasal olarak düzenlenmiş bağış ve yardımlardan bahsedeceğim. Samsunspor, Bakanlar Kurulu'ndan gerekli izinleri alarak kamu yararına dernek statüsünü almıştır. Kamu yararına dernek olması ise, Samsunspor'a yapılacak bağış miktarının, bağışı yapan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi matrahlarında indirimini öngörmektedir. Yazımın en altında örnek olarak verdiğim sayısal örnek % 5 oranı dikkate alınarak yapılmıştır. Bu oran Samsun şehrimizin kalkınmada öncelikli il olması nedeniyle % 10 olarak vergi matrahından indirilecektir.       

      Kurumlar vergisi mükellefleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca 1.1.2006 tarihinden itibaren yaptıkları bağışları kurum kazancından indirim konusu yapabilirler.

       Aşağıda sıralanan kişi ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar, o yılın kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı indirim olarak dikkate alınır.
     Genel bütçeli kamu idareleri, özel bütçeli kamu idareleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler, Kamu Yararına Çalışan Dernekler, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar.

      Yukarıda bahsedilen kurum ve kuruluşlar dışındakilere yapılan bağış ve yardımlar, gelir vergisi beyannamesinde gösterilen gelirden düşülmesi mümkün değildir. Yine yapılacak bağış ve yardımın mutlaka makbuz karşılığında yapılması gerekmekte, bu şekilde yapılmayan bağışların gelirden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Yapılacak bağış ve yardımın karşılıksız olması gerekmektedir.
           
      Bağış ve yardım şeklinde yapılan harcamalar, mükelleflere vergisel avantajlar sağlamakta ve kanun koyucu sosyal, bilimsel sanatsal ve ülke için faydalı faaliyetlerin teşvikini destekleyerek, bağış ve yardımların vergi matrahından düşülmesini sağlamıştır.

      Bağış ve yardımların vergi matrahından indirilmesinde, vergi mevzuatınca bazı farklılıklar bulunmaktadır. Gelir vergisi mükellefleri bağış ve yardım giderlerini, dönem kazançlarıyla hiç ilgilendirmeksizin direkt beyanname üzerinden indirim konusu yaparlar. Kurumlar vergisi mükellefleri ise o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı (kalkınmada öncelikli illerde, Samsun' da %10) kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapabilecektir.   

     Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan ayni ve nakdi bağışların gider yazılması, o yıla ait kurum kazancının %5'i ile sınırlandırılmıştır. 1 seri nolu kurumlar vergisi genel tebliğinde yapılan düzenleme aynen şöyledir.  İndirim konusu yapılacak bağış ve yardım miktarının belirlenmesinde esas alınacak kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten, iştirak kazançları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarı ifade etmektedir.     

      1 nolu tebliğde anlatılmak istenilen şöyledir. İndirilecek bağış ve giderinin üst sınırının hesaplanmasında esas alınan  kurum kazancı; zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten sonra iştirak kazançları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarı ifade etmektedir. İştirak kazançları, vergiden istisna olduğu için bağış ve yardımların hesabında kazanç sayılmamıştır. Kanunda, bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmının ayrıca hasılattan indirileceği belirtilmiştir. Böylece bütün giderler indirildikten sonra kalan kardan ayrıca % 5 oranında bir indirim daha yapılacaktır. 

     Konuya bir örnek verelim.
     Hasılat                                                   =  15.000
     Gider ve maliyetler (bağışlar hariç)  =  10.000
     Ticari kazanç (bağışa esas tutar )     =    5.000
     Bağış ve yardım (5.000X%5)              =       250
     Matrah                                                      =      4.750                                                 


Yazar Fikret KOC

Hani burda dillendiriyordukya belediyede korkuyor yardım yapmaya cunku adamlar yardım ediyor diye ceza evlerine giriyor.!!
yasa cercevesinde Samsunspor'a yardım yapılabilecegi acık bir sekilde goruluyor Oyleyse Nerde belediye nerde siyasetciler.??

Yoksa yolsuzluktan ceza evlerinemi girdiler

celebi

zaten bir kaç kişi yolsuzluktan girmişti içeri.

mehmet yılmaz

Alıntı yapılan: kuzey55 - 10 Mart 2008, 23:38:31
ufak bi anlaşmazlıktan dolayı para yatıramadık samsuni.bize bir hesap numarası versen zamanla yatıran olur.yadasana göndersek bizim adımızı kulübe ulaştırsan.


kulübün web sayfasında ilgili hesap numaraları var, tekrar bir kampanya düzenlemeyeceğiz. bu nedenle bana göndermenin bir anlamı yok. oradan halledebilirsin.

cenkturgut

bu yönetime inanılmadığından  dolayı yardım sayısı az.Bu yonetım artık guvenırlıgını yıtırdı.SEneye  bu takımı  kuculterek genclerle bır takım kurulacak.SAnırım  teknık adam  degısıklıgıde  gundemde.

veis

öyle bi degişim gündemde degil cenkturgut tuhafsın vallaha.

nomak55

Hersey guzel giderken neden bi degişiklik olsun ki takım ve taraftar Orhan hocayı seviyor ve yurekli hareketlerinden dolayıda saygı duyuyor dahasıda var yurekli gencleri oynatmasınında karşılığını hem takımdan hemde taraftardan alıyor.Neden değiştirilsinkii .... basarıyı hazmedemeyenlermi var yoksa !!!!!!!!!!!